Scientific Review
Engineering and Environmental Sciences
ISSN   1732-9353
eISSN  2543-7496Editorial Office E-mail
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Vol. 28
2019
Issue 3(85)
Tytuł artykułu: Optymalizacja parametrów technologicznych filtra z granulowanym złożem polistyrenowym do uzdatniania wody kotłowej (studium przypadku)

Autorzy (ORCID): TRACH, Y. (0000-0003-2963-0500), WICHOWSKI, P. (0000-0002-9852-7884)

Słowa kluczowe: filtr wstępnego oczyszczania, parametry filtracji, kinetyka filtracji, efektywność

Streszczenie: W artykule przedstawiono badania mające na celu określenie optymalnych parametrów technologicznych filtra wstępnego oczyszczania wody gorącej dla analizowanego obiegu wody kotłowej. Dla analizowanego przypadku optymalne parametry wynoszą: uziarnienie złoża polistyrenowego d = 1,25 mm, prędkość filtracji V = 7,0 m·h–1, wysokość warstwy filtracyjnej H = 1,2 m. Zastosowanie polistyrenowego złoża filtracyjnego pozwala na uzyskanie porównywalnej efektywności uzdatniania wody w stosunku do tradycyjnie stosowanego piasku kwarcowego. Analiza kinetyki usuwania zanieczyszczeń wykazała, że przy fi ltracji wody przez złoże polistyrenowe w kierunku od dołu do góry występują dwie strefy: w dolnej dominuje proces mechanicznego osadzania utlenionego żelaza, w górnej obniżanie stężenia ChZT.

DOI: 10.22630/PNIKS.2019.28.3.44

Cytowanie w stylu APA: Trach, Y. & Wichowski, P. (2019). Optymalizacja parametrów technologicznych filtra z granulowanym złożem polistyrenowym do uzdatniania wody kotłowej (studium przypadku). Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 28 (3), 476-487. doi: 10.22630/PNIKS.2019.28.3.44

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Trach & Wichowski, 2019), następne powołania: (Trach & Wichowski, 2019)

Cytowanie w stylu Chicago: Trach, Yuliya, Piotr Wichowski. "Optymalizacja parametrów technologicznych filtra z granulowanym złożem polistyrenowym do uzdatniania wody kotłowej (studium przypadku)." Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 85 ser., vol. 28, nr 3, (2019): 476-487. doi: 10.22630/PNIKS.2019.28.3.44.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Trach, & Wichowski 2019)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_85art15pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back